Flugplatz Hammelburg - FSG Hammelburg - 2 - Germany

Bayern/Bavaria - Deutschland

Web camera: Flugplatz Hammelburg - FSG Hammelburg - 2 - Germany
Bayern/Bavaria - Deutschland

Flugplatz Hammelburg - FSG Hammelburg - 2
Bayern/Bavaria
Flugplatz Hammelburg - FSG Hammelburg - 2 - Germany