Cameras - Slovenija - Android

- Prometne - Dolenjska (36 Cameras)

A2/E70 Ljubljana - Obrežje, priključek Dobruška vas, pogled proti Obrežju

A2/E70 Ljubljana - Obrežje, priključek Dobruška vas, pogled proti Novemu mestu

A2/E70 Ljubljana - Obrežje, predor Mali vrh, vrtljiva kamera.

A2/E70 Ljubljana - Obrežje, pred predorom Debeli hrib, vrtljiva kamera

A2/E70 Ljubljana - Pluska, predor Debeli hrib, vrtljiva kamera

A2/E70 Ljubljana - Pluska, predor Debeli hrib - razcep Malence, vrtljiva kamera

A2/E70 Ljubljana - Obrežje, viadukt Reber, pogled proti Ljubljani

A2/E70 Ljubljana - Obrežje, viadukt Reber, pogled proti Novemu mestu

A2/E70 Ljubljana - Obrežje, Višnja Gora, pogled proti Ljubljani

A2/E70 Ljubljana - Obrežje, Višnja Gora, pogled proti Novemu mestu

A2/E70 Ljubljana - Obrežje, cestninska postaja Dob - pogled proti Novemu mestu

A2/E70 Ljubljana - Obrežje, cestninska postaja Dob - pogled proti Ljubljani

A2/E70 Ljubljana - Obrežje, Pluska, pogled proti Novemu mestu

A2/E70 Ljubljana - Obrežje, pri Pluski, pogled proti Ljubljani

A2/E70 Ljubljana - Obrežje, Karteljevo, pogled proti Novo mesto

A2/E70 Ljubljana - Obrežje, Karteljevo, pogled proti Ljubljani

A2/E70 Ljubljana - Obrežje, počivališče Starine, pogled proti Ljubljani

A2/E70 Ljubljana - Obrežje, počivališče Starine, pogled proti Obrežju

A2/E70 Ljubljana - Obrežje, viadukt Dobovo, pogled proti Ljubljani

A2/E70 Ljubljana - Obrežje, viadukt Dobovo, pogled proti Obrežju

A2/E70 Ljubljana - Obrežje, priključek Kronovo, pogled proti Obrežju

A2/E70 Ljubljana - Obrežje, cestninska postaja Drnovo, pogled proti Hrvaški

A2/E70 Ljubljana - Obrežje, Krška vas, pogled proti Novemu mestu

A2/E70 Ljubljana - Obrežje, Krška vas, pogled proti Obrežju

A2/E70 Ljubljana - Obrežje, priključek Čatež, vrtljiva kamera

A2/E70 Ljubljana - Obrežje, Mokrice, pogled proti Novemu mestu

A2/E70 Ljubljana - Obrežje, Mokrice, pogled proti Obrežje

A2/E70 Ljubljana - Obrežje, priključek Obrežje, pogled proti Hrvaški

Šentrupert

Vahta (Novo Mesto - Metlika)

Colnarji (Livold - Fara)

Metlika

Gorenje Podpoljane (Rašica - Žlebič)

Pijava Gorica (Škofljica - Rašica)

Dragatuš

Kresnice

- Prometne - Gorenjska (40 Cameras)

Podvin (Kranj - Jesenice)

A2/E61 Brezje - Ljubljana, priključek Brezje, vrtljiva kamera I

A2/E61 Brezje - Ljubljana, priključek Brezje, vrtljiva kamera

A2/E61 Karavanke - Radovljica, pred cestninsko postajo Hrušica, pogled proti Ljubljani

A2/E61 Karavanke - Radovljica, cestninska postaja Hrušica, pogled proti Avstriji

A2/E61 Karavanke - Radovljica, cestninska postaja Hrušica, vrtljiva kamera

A2/E61 Karavanke - Radovljica, predor Karavanke I, vrtljiva kamera

A2/E61 Karavanke - Radovljica, priključek Hrušica, vrtljiva kamera

A2/E61 Karavanke - Radovljica, Karavanke portal, vrtljiva kamera

A2/E61 Karavanke - Radovljica, počivališče Jesenice, vrtljiva kamera

A2/E61 Karavanke - Radovljica, Jesenice - vzhod, pogled proti Ljubljani

A2/E61 Karavanke - Radovljica, Jesenice-vzhod, pogled v smeri Karavank

A2/E61 Karavanke - Radovljica, galerija Moste, pogled proti Jesenicam

A2/E61 Karavanke - Radovljica, galerija Moste, pogled proti Ljubljani

A2/E61 Karavanke - Radovljica, odsek Lipce - Lesce, pogled proti Jesenicam

A2/E61 Karavanke - Radovljica, odsek Lipce - Lesce, pogled proti Ljubljani

A2/E61 Brezje - Ljubljana, pred cestninsko postajo Torovo - pogled proti Kranju

A2/E61 Brezje - Ljubljana, pred cestninsko postajo Torovo - pogled proti Ljubljani

A2/E61 Brezje - Ljubljana, priključek Podtabor, pogled proti Radovljici

A2/E61 Brezje - Ljubljana, priključek Podtabor (Tržič), pogled proti Kranju

A2/E61 Brezje - Ljubljana, priključek Podtabor I, pogled proti Jesenicam

A2/E61 Brezje - Ljubljana, priključek Podtabor II, pogled proti Kranju

A2/E61 Brezje - Ljubljana, priključek Lj. - Celovška cesta - galerija Šentvid

A2/E61 Brezje - Ljubljana, priključek Lj.- Brod, vrtljiva kamera

A2/E61 Brezje - Ljubljana, odsek Šmartno - Lj./Brod, vrtljiva kamera

A2/E61 Brezje - Ljubljana, počivališče Povodje, vrtljiva kamera

A2/E61 Brezje - Ljubljana, priključek Šmartno, vrtljiva kamera

A2/E61 Brezje - Ljubljana, priključek Brod, vrtljiva kamera

A2/E61 Brezje - Ljubljana, odsek Šentvid - Koseze, vrtljiva kamera

A2/E61 Brezje - Ljubljana, odsek Šentvid - Koseze I, vrtljiva kamera

A2/E61 Brezje - Ljubljana, odsek Šentvid - Koseze II, vrtljiva kamera

A2/E61 Brezje - Ljubljana, odsek Šentvid - Koseze III, vrtljiva kamera

Kranj (Kidričeva - Iskra)

MP Korensko Sedlo

Medvode (Jeprca - Ljubljana Šentvid)

Trebija (Gorenja Vas - Trebija)

Bohinjska Bistrica

Petrovo Brdo

Zgornje Jezersko

Dovje

- Prometne - Ljubljanska obvoznica (25 Cameras)

A1/A2/E70 ljubljanska južna obvoznica, priključek Lj.-jug, vrtljiva kamera

A1/E70 ljubljanska južna obvoznica, pred razcepom Malence, pogled proti Rudniku

A1/A2/E70 ljubljanska južna obvoznica, razcep Malence, vrtljiva kamera

A1/E70 Ljubljanska južna obvoznica, počivališče Barje, vrtljiva kamera

A1/E70 ljubljanska južna obvoznica, Lj. - Rudnik, pogled proti razcepu Kozarje

A1/E57 ljubljanska vzhodna obvoznica, razcep Zadobrova, pogled v smeri Štajerske

A1/E57 ljubljanska obvoznica, razcep Zadobrova, pogled proti Štajerski

A1/E57 ljubljanska vzhodna obvoznica, priključek Lj.-ind. cona Moste, pogled proti Štajerski

A1/E57 ljubljanska vzhodna obvoznica, priključek Zaloška cesta, pogled proti razcepu Malence

A1/E57 ljubljanska vzhodna obvoznica, predor Golovec, vrtljiva kamera 1

A1/E57 ljubljanska vzhodna obvoznica, predor Golovec, vrtljiva kamera 2

A2/E61 ljubljanska zahodna obvoznica, priključek Brdo, vrtljiva kamera

A2/E61 ljubljanska zahodna obvoznica, priključek Brdo I, vrtljiva kamera

A1/A2/E70 ljubljanska južna obvoznica, razcep Kozarje, pogled proti Dolenjski

A2/E61ljubljanska zahodna in južna obvoznica, razcep Kozarje, vrtljiva kamera 1

A2/E61ljubljanska zahodna in južna obvoznica, razcep Kozarje, vrtljiva kamera 2

H3 ljubljanska severna obvoznica, odsek Koseze - Dravlje, vrtljiva kamera

H3 ljubljanska severna obvoznica, razcep Koseze, vrtljiva kamera

A2/E61 ljubljanska zahodna obvoznica, razcep Kozarje, vrtljiva kamera

A2/E61 ljubljanska zahodna obvoznica, razcep Kozarje II, vrtljiva kamera

H3 ljubljanska severna obvoznica, priključek Lj.-sever, pogled proti Celovški cesti

H3 ljubljanska severna obvoznica, priključek Lj. - Šiška, vrtljiva kamera

H3 ljubljanska severna obvoznica, priključek Nove Jarše, pogled proti Bežigradu

H3 ljubljanska severna obvoznica, priključek Nove Jarše, pogled proti razcepu Zadobrova

H3 ljubljanska severna obvoznica, priključek Nove Jarše (Šmartinska cesta), vrtljiva kamera

- Prometne - Primorska in Notranjska (60 Cameras)

H4 Razdrto - Vrtojba, Podnanos - portal, vrtljiva kamera

A1/E61/E70 Ljubljana - Koper, cestninska postaja Log - vrtljiva kamera I

A1/E61/E70 Ljubljana - Koper, cestninska postaja Log - vrtljiva kamera II

A1/E61/E70 Ljubljana - Koper, cestninska postaja Logatec - pogled proti avtocesti

A1/E61/E70 Ljubljana - Koper, cestninska postaja Logatec

A1/E61/E70 Ljubljana - Koper, počivališče Lom, pogled proti Ljubljani

A1/E61/E70 Ljubljana - Koper, viadukt Ivanje selo, pogled proti Kopru

A1/E61/E70 Ljubljana - Koper, cestninska postaja Unec - izvoz iz smeri Postojne

A1/E61/E70 Ljubljana - Koper, cestninska postaja Unec - izvoz iz smeri Ljubljane

A1/E61/E70 Ljubljana - Koper, cestninska postaja Postojna, pogled proti avtocesti

A1/E61/E70 Ljubljana - Koper, cestninska postaja Postojna, vrtljiva kamera

A1/E61/E70 Ljubljana - Koper, cestninska postaja Postojna, pogled proti Ljubljani

H4 Razdrto - Vrtojba, cestninska postaja Nanos, vrtljiva kamera

H4 Razdrto - Vrtojba, cestninska postaja - Nanos I, vrtljiva kamera

H4 Razdrto - Vrtojba, Nanos - portal, vrtljiva kamera

H4 Razdrto - Vrtojba, Nanos - portal I, vrtljiva kamera

H4 Razdrto - Vrtojba, Nanos - portal II, vrtljiva kamera

H4 Razdrto - Vrtojba, viadukt Barnica, vrtljiva kamera

H4 Razdrto - Vrtojba, viadukt Barnica I, vrtljiva kamera

H4 Razdrto - Vrtojba, viadukt Barnica II, vrtljiva kamera

H4 Razdrto - Vrtojba, Podnanos - portal I, vrtljiva kamera

H4 Razdrto - Vrtojba, Podnanos - portal II, vrtljiva kamera

H4 Razdrto - Vrtojba, Podnanos - portal III, vrtljiva kamera

H4 Razdrto - Vrtojba, priključek Vipava, vrtljiva kamera

H4 Razdrto - Vrtojba, priključek Vipava I, vrtljiva kamera

H4 Razdrto - Vrtojba, priključek Vipava II, vrtljiva kamera

H4 Razdrto - Vrtojba, CP Nanos, pogled proti Ljubljani

H4 Razdrto - Vrtojba, CP Nanos, pogled proti Novi Gorici

A1/E61/E70 Ljubljana - Koper, odsek Razdrto - Divača, pogled proti Koper

A1/E61/E70 Ljubljana - Koper, odsek Razdrto - Divača, pogled proti Kopru

A1/E61/E70 Ljubljana - Koper, odsek Razdrto - Divača, pogled proti Ljubljana

A1/E61/E70 Ljubljana - Koper, odsek Razdrto - Divača (Čebulovica), pogled proti Kopru

A1/E61/E70 Ljubljana - Koper, odsek Razdrto - Divača (Čebulovica), pogled proti Ljubljani

A1/E61 Ljubljana - Koper, cestninska postaja Videž - pogled proti Postojni

A1/E61 Ljubljana - Koper, cestninska postaja Videž - vrtljiva kamera

H5-E751 Škofije - Srmin, priključek Škofije, vtrljiva kamera

H4 Podnanos - Vrtojba, priključek Ajdovščina, pogled proti Vrtojbi

H4 Podnanos - Vrtojba, priključek Ajdovščina, pogled proti Podnanosu

H4 Podnanos - Vrtojba, priključek Ajdovščina, vrtljiva kamera

H4 Podnanos - Vrtojba, Vipavski Križ, pogled proti Novi Gorici

H4 Podnanos - Vrtojba, viadukt Ribnik, pogled proti Ajdovščini

H4 Podnanos - Vrtojba, viadukt Lijak, pogled proti Vrtojbi

Vrhniški klanec (Vrhnika - Logatec)

Predor Panovec (Nova Gorica - Rožna Dolina)

Zala (Spodnja Idrija - Godovič)

Col (Črni Vrh - Col)

Pivka (Pivka - Ribnica)

Razdrto (Razdrto - Podnanos)

MP Predel

Črni Kal (Kozina - Koper)

Valeta (Lucija - Izola)

Lokve, Prometna

Starod (Starod - Podgrad)

Kobarid, Prometna

Iga Vas

Rateče

MP Učja

MP Lazaret

MP Lipica

Neblo

- Prometne - Štajerska, Koroška, Prekmurje (53 Cameras)

Lancova Vas (Hajdina - Jurovci)

A1/E57 Maribor - Ljubljana, priključek Lj.-Šentjakob, pogled proti Štajerski

A1/E57 Maribor - Ljubljana, priključek Lj.-Šentjakob, pogled proti Ljubljani

A1/E57 Maribor - Ljubljana, cestninska postaja Kompolje - pogled proti Ljubljani

A1/E57 Maribor - Ljubljana, priključek Blagovica, pogled proti Ljubljani

A1/E57 Maribor - Ljubljana, cestninska postaja Vransko, pogled proti Celju

A1/E57 Maribor - Ljubljana, cestninska postaja Vransko, pogled proti Ljubljani

A1/E57 Maribor - Ljubljana, priključek Celje-center, vrtljiva kamera

A1/E57 Maribor - Ljubljana, počivališče Zima, pogled proti Celju

A1/E57 Maribor - Ljubljana, počivališče Zima, pogled proti Ljubljani

A1/E57 Maribor - Ljubljana, viadukt Slatina, pogled proti Celju

A1/E57 Maribor - Ljubljana, viadukt Škedenj, pogled proti Mariboru

A1/E57 Maribor - Ljubljana, viadukt Škedenj, pogled proti Celju

A1/E57 Maribor - Ljubljana, cestninska postaja Tepanje, pogled proti Celju

A1/E57 Maribor - Ljubljana, cestninska postaja Tepanje, pogled proti Mariboru

A1/E57 Maribor - Ljubljana, Vrhole, pogled proti Ljubljani

A1/E57 Maribor - Ljubljana, Vrhole, pogled proti Mariboru

A1/E57 Maribor - Ljubljana, priključek Sl. Bistrica - jug, vrtljiva kamera

A1/E57 Maribor - Ljubljana, priključek Slovenska Bistrica - sever, pogled v smeri Maribora

A1/E57 Maribor - Ljubljana, priključek Slovenska Bistrica - sever, pogled v smeri Ljubljane

A1/E57 Maribor - Ljubljana, Fram, pogled v smeri Maribora

A4/E59 Maribor - Ptuj, cestninska postaja Prepolje - jug, vrtljiva kamera

A4/E59 Maribor - Ptuj, cestninska postaja Prepolje - sever, vrtljiva kamera

A1/E57 Maribor - Ljubljana, odsek Rogoza - Slivnica (Gramoznica) - pogled v smeri Maribora

A1/E57 Maribor - Ljubljana, odsek Rogoza - Slivnica (Gramoznica) - pogled v smeri Ljubljane

A1/E57 Maribor - Ljubljana, priključek Maribor - center, vrtljiva kamera

A1/E57 Šentilj - Maribor, cestninska postaja Pesnica - pogled v smeri Šentilja

A1/E57 Šentilj - Maribor, rondo Pesnica, pogled proti Dragučovi

A1/E57/E59 Šentilj - Pesnica, nadvoz v Pesnici, pogled proti Avstriji

A5 Maribor - Lendava, cestninska postaja Dragotinci - sever

A5 Maribor - Lendava, cestninska postaja Dragotinci - jug

A5 Maribor - Lendava, Cenkova, vrtljiva kamera

A5 Maribor - Lendava, Močna, vrtljiva kamera

A1/E57/E59 Šentilj - Pesnica, priključek Šentilj, pogled proti Avstriji

A1/E57/E59 Šentilj - Pesnica, Kresnica, pogled proti Šentilju

A1/E57/E59 Šentilj - Pesnica, Kresnica, pogled proti Mariboru

Miklavž (Ptuj - Maribor)

Gornja Radgona

Elblov klanec (Lenart - Ihova) - 1

Elblov klanec (Lenart - Ihova) - 2

Stanošina (Jurovci - Gruškovje)

Podplat (Mestinje - Podplat)

Gruškovje - stara meja 1

Gruškovje - stara meja 2

Gruškovje - stara meja 3

Marno (Hrastnik - Šmarjeta)

Trojanski klanec

Podlehnik (Jurovci - Gruškovje)

Mislinja (Sl. Gradec - Zg. Dolič)

MP Dolga vas

Lomanoše

Hodoš

Središče ob Dravi

Dolenjska (4 Cameras)

Sevnica, Birna vas

Bela Krajina, Gače

Leskovec pri Krškem, Meteo

Gorjanci, Planinski dom pri Gospodični

Dolenjska, Ljubljana (8 Cameras)

Koseze Ljubljana

Katarina nad Ljubljano

Šmarna gora

Aerodrom Ljubljana 1

Aerodrom Ljubljana 2

Letališče JP Ljubljana W

Letališče JP Ljubljana NW

Letališče JP Ljubljana N

Gorenjska (17 Cameras)

Pokljuka, Rudno polje

Bohinj 1

Bohinj 2

Bohinj 3

Bohinj 4

Domžale, Krtina

Bohinj, Vogel 1

Bohinj, Vogel 2

Bohinj, Vogel 3

Rudno, Smučišče

Kredarica, Meteo E

Jesenice, Javornik, Ski

Žiri

Soriška planina, Litostrojska koča

Komenda, Moste

Moravče, Limbarska gora 1

Moravče, Limbarska gora 2

Notranjska (5 Cameras)

Ilirska Bistrica, Smeri proti Učki in Čičariji

Vrhnika, Unitermal

Ilirska Bistrica, Smeri proti Vremščici.

Krim, Dom na Krimu

Planina pri Rakeku

Prekmurje (3 Cameras)

Gradišće, Simnovec

Murska Sobota, Meteo SW

Murska Sobota, Meteo NW

Primorska (19 Cameras)

Izola, Marina

Bovec, Meteo NW

Bovec, Meteo NE

Koper, Markovec, Meteo N

Koper, Markovec, Meteo E

Portorož, Letališče W

Portorož, Letališče NW

Portorož, Letališče NE

Cerkno, Ski Rest S

Cerkno, Ski Lom

Cerkno, Ski Vrtec

Cerkno, Ski Polozna

Biljana, VP Biljana

Idrija, Črni Vrh, Observatorij

Nova Gorica Meteo

Žirje pri Sežani

Bovec, SE Javoršček

Bovec, Iz Bovške k. proti Polovnik

Porezen (meteo)

Štajerska (8 Cameras)

Celje, Celjska Koča

Slovenj Gradec 1

Celje, Medlog, Meteo W

Celje, Medlog, Meteo N

Lisca, Meteo SE

Lisca, Meteo W

Žalec, Petrovče

Laško, Lahomšek

Štajerska, Maribor (22 Cameras)

Glavni trg - Mar.

Grajski trg - Mar.

Stara trta - Mar.

Trg Leona Štuklja - Mar.

Tržnica - Mar.

Trg Svobode - Mar.

Piramida - Mar.

Snežni stadion - Arena - Mar.

Studenška brv - Mar.

Vrbanski plato - Mar.

Zavetišče za živali - Mar.

Letališče Edvarda Rusjana 1

Letališče Edvarda Rusjana 2

Letališče Edvarda Rusjana 3

Letališče Edvarda Rusjana 4

Letališče Edvarda Rusjana 5

Letališče Edvarda Rusjana 6

Letališče Edvarda Rusjana 7

Letališče Edvarda Rusjana 8

Letališče ER Maribor SW

Letališče ER Maribor NW

Letališče ER Maribor SE