A1/E57, Maribor - Ljubljana, počivališče Zima - Slovenia

Slovenia, Traffic, Štajerska, Koroška, Prekmurje - Slovenija

Web camera: A1/E57, Maribor - Ljubljana, počivališče Zima - Slovenia
Slovenia, Traffic, Štajerska, Koroška, Prekmurje - Slovenija

A1/E57, Maribor - Ljubljana, počivališče Zima
Slovenia, Traffic, Štajerska, Koroška, Prekmurje
A1/E57, Maribor - Ljubljana, počivališče Zima - Slovenia