Georgia GDot, Metro Atlanta, Fulton, GA 14 ALT/ South Fulton Pkwy (Atlanta and Georgia) - Cameras