Georgia GDot, Metro Atlanta, Fulton, Milton Ave (Atlanta and Georgia) - Cameras